Elizka_31

Rejestracja: 2004-12-06
...Uwaga Uwaga ! Ja lecę nie spadam...
Punkty141Więcej
Do utrzymania poziomu: 
Ilość potrzebnych punktów: 59
Ostatnia gra
Mahjong

Mahjong

Mahjong
6 dni temu

dziewczyna z kebabem.. 2018-05-06

https://www.youtube.com/watch?v=YtxgoTFNUsA


..przez żołądek do serca...
lol
Snap_c4h6urX8YV521405881.jpg
Komentarze: 3  |  Odsłony: 311

tam idę... 2018-03-06

.                       

.                                                 ...tam idę dokąd idę..gdzie grzech w drobny grzeszek się zamienia...
                      nie potrzebuję pozwolenia...na to by kochać tak jak chcę....n38.117.gif
https://www.youtube.com/watch?v=23qt8Ts201o
Snap_EnXf7cpDQz1663505354.jpg
Komentarze: 2  |  Odsłony: 368

..Czas który pozostał... 2017-12-09

..Noszę w sobie słowa jak kamienie półszlachetne i te szare w pyle codzienności..rozsypane nieostrożnie pod stopy na ludzkich ścieżkach i te najcichsze...bo nie wypowiedziane...wygrawerowane na skórze Twoim upartym spojrzeniem...które zapadają najgłębiej gdzieś na duszy dno..zbyt blisko krawędzi serca.....
https://www.youtube.com/watch?v=Ws2fE-fc1Ns


Komentarze: 0  |  Odsłony: 323

..List do Małej.... 2017-09-12

  • moon12.gif

.."Mała, pozwól odejść temu, który odzywa się raz na jakiś czas. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który musi usłyszeć cię codziennie, żeby nie zwariować. Pozwól odejść temu, który nie ma ci nic do powiedzenia. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który chce ci opowiedzieć każdy swój dzień. Pozwól odejść temu, który ucieka od problemów. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który każdy konflikt chce rozwiązać, bo relacja z tobą jest dla niego zbyt ważna, by ryzykować jej utratę. Pozwól odejść temu, który szuka spojrzeń innych kobiet. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który nie może oderwać od ciebie wzroku.Pozwól odejść temu, który już dawno pozwolił odejść tobie. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który zrobi wszystko, by cię zatrzymać. Pozwól odejść ze swojego życia temu, który nie potrafi cię kochać. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, któremu łatwiej byłoby przestać oddychać, niż ciebie nie kochać."
https://www.youtube.com/watch?v=BDQszUTEcZU
Komentarze: 7  |  Odsłony: 816

Cztery Pory Roku.;) 2015-04-21

Dziś spójrz w mo­je niebies­kie oczy,
zo­baczysz w nich naj­piękniej­szą miłość,
która nig­dy się...nie skończy.
Dot­knij dłonią ser­ca, poczu­jesz jak bi­je
ryt­mem Two­jego imienia, zaj­rzyj w duszę moją,
w niej tęskno­ta, niczym wier­na rze­ka
wez­braną falą do brzegu płynie a ja do Ciebie,
na wyspę...szczęścia...♡♡...

Nim zgaśnie dzień i nas­ta­nie ko­lej­ny zmie­rzch
jeszcze raz dot­knij ust moich, od po­całunków
naszych, tak na­miętnych i tak drżących,
za­pamiętaj me­lodię naj­piękniej­szych słów
ja­kie za­kocha­na ko­bieta mówi mężczyźnie,
i za­pamiętaj mnie...może kiedyś jak ko­lej­ne
czte­ry po­ry ro­ku w twoim życiu...prze­minę....
Komentarze: 0  |  Odsłony: 755

Kobieca Miłość 2015-04-20

Naj­pierw ko­bieta jest niczy­ja
wol­na, spełniona, ale sa­mot­na
Wtem zja­wia się jej Życia Mężczyz­na
i tak to wszys­tko się zaczy­na

Pięknieje dla niego dziew­czy­na
co dzień stając się bar­dziej szczęśli­wa
Jest tak bar­dzo za­kocha­na i ... naiw­na
A szczęście to tyl­ko jed­na w jej życiu chwi­la

Po­tem on zwal­nia - coś studzi je­go za­pał,
ha­muje sta­rania
Ilek­roć ona go o zain­te­reso­wanie błaga
- zaw­sze zos­ta­je wyśmiana

Pogrąża się w swoim świecie smutków
ni­komu nie śmiąc się żalić
Nie spodziewała się ta­kich miłości skutków
Jej upór jest god­ny pochwały

Ale nikt nie będzie jej za to chwa­lić
Jej świat znów się za­walił
w gru­zy drob­ne roz­le­ciały się marze­nia
Ser­ce pęka, skroń roz­sadza fa­la krwi wrze­nia
Nie mając już nadziei cienia
przes­ta­je oszu­kiwać siebie
Z god­nością sta­ra się cicho odejść
nie mącąc Je­go spo­koju - lecząc swo­je cier­pienia

I mi­mo, że moc­no kochała
jeszcze sil­niej ufała,
Wie­rzyła w tę miłość przeklętą
Mu­si przyz­nać, że przeg­rała...
Komentarze: 4  |  Odsłony: 805

Witasie-) 2012-03-30

            

       http://youtu.be/LTkXtA2rUZQhttp://static1.glittery.pl//convert/EXTRA/music/muzyka_100.gif     http://img1.dreamies.de/img/24/b/51x0w3ujvmx.gif

http://img28.dreamies.de/img/721/b/60j9njlzlq4.gif  Zapraszam na mój BLOG   

Komentarze: 0  |  Odsłony: 1086

Coś szczerego o Elizie:) 2012-03-30

Imieniny obchodzi: 06.14, 08.17, 11.02,

             

Osobowość: Królowa piękności
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 85 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Wola - intelekt - Intuicja - Towarzyskość
Totem roślinny: Oleander
Totem zwierzęcy: Łasica
Znak: WodnikTYP: Te kobiety umieją rozkazywać, w razie potrzeby wykazując dużo sprytu. Na zewnątrz są to istoty pełne majestatu, wysoko noszące głowę. Umieją cudownie przystosowywać się do sytuacji nawet najbardziej szokujących, "zaliczając", jak to się mówi najsilniejsze ciosy i nie tracąc spokoju - chyba że nadchodzi chwila zemsty...

PSYCHIKA: Introwertyczki. Nie mówią wszystkiego, co myślą, i nie zawsze robią to, co mówią. Są nadzwy­czaj opanowane, nie ulegają wpływom. Nie dajcie się zwieść pozorom, bo będą próbowały zbić was z tropu dwuznacznym zachowaniem. Pamiętajcie, ze to spryt­ne łasice...

WOLA: Silna bardzo zorganizowana. Aby lepiej bronić swych interesów, gotowe są udawać, ze nie rozumieją, czy nie mogą wykonać tego, czego się od nich wymaga.

POBUDLIWOŚć: Ten typ charakteru reaguje głów­nie w warstwie słownej, blefując, ale również usiłuje posłużyć się innymi.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Nieco przytłumiona, co nie przeszkadza, że ich reakcje, odwleczone w czasie, mogą być niebezpieczne. W głębi duszy ufają swemu szczęściu. Ich wyobraźnia nie dorównuje inteligencji, chętnie przywłaszczają sobie cudze pomysły.

AKTYWNOŚć: Powinny do końca doprowadzać swe przedsięwzięcia. Od najmłodszych lat trzeba im wyjaśniać, po co pracują. Są uzdolnione w kierunku nowych technik zwłaszcza elektroniki. Mogą być doskonałymi reporterkami, zwłaszcza radiowymi czy telewizyjnymi. Może kiedyś, w przypływie szczerości, przyznają się, że chciałyby być detektywami czy nawet szpiegami!

INTUICJA: Pozwala im dobrze dobierać ludzi, który­mi się otaczają.

INTELIGENCJA: Mają bardzo rozwinięty zmysł analityczny. Są bezlitosnymi obserwatorkami. Cieka­wość może popychać je do niedyskrecji

UCZUCIOWOŚć: Chciałyby się rzucić w ramiona tych, których kochają, ale dwoistość charakteru ha­muje je i blokuje. Okazują pewien chłód, nie mają bliskiego kontaktu z rodzicami.

MORALNOŚć: Całkowicie podporządkowana am­bicji. Trzeba wdrożyć je do przestrzegania zasad, inaczej będą burzyć ład moralny.

ZDROWIE: Gdy uskrzydla je sukces, mają doskonałe zdrowie. Same wiedzą, co należy robić i czego nie robić, by zachować równowagę fizjologiczną i umysło­wą. Słaby punkt: szyja i związane z nią gruczoły, zwłaszcza tarczyca.

ZMYSŁOWOŚć: Jeszcze jeden atut w ich grze. Wpra­wiają w zakłopotanie partnerów, którzy nie bardzo wiedzą, z kim mają do czynienia. Kim jest ta chłodna, zaskakująca piękność? Nieraz są niedostępne

DYNAMIZM: Dynamizm zdobywcy. Nie cofną się przed niczym, by narzucić innym swe zdanie! Mają w życiu dużo szczęścia.

TOWARZYSKOŚć: Potrafią z wielkim wyczuciem zapoznawać z sobą ludzi, a nawet swatać!

PODSUMOWANIE: To istoty, które przez całe życie będą budzić bądź najwyższe namiętności, bądź naj­straszniejsze krytyki, Ale czyż to właśnie nie nazywa się sukcesem?

 ELIZA...........ELIZA

Komentarze: 0  |  Odsłony: 1342

Portret 2011-10-04 

 

ustami
delikatnie
naszkicuj moje ciało

 

językiem
pokoloruj mnie całą
śmiało


 

palcami
zwinnie i namiętnie
rysuj

 

uwiecznij mnie sobą
dzisiaj

 

  

                                                              

 

 

Komentarze: 7  |  Odsłony: 1861

Języczek:) 2009-05-04

Męski język jest...

 

 

 

najlepszym darem,jaki natura ofiarowała kobiecie:)

Tak niewiele potrzeba, by sercem odmienić świat...  Uczynić z niego skrawek nieba, sprawić, by człowiek  człowiekowi bliski się stał. Tak niewiele potrzeba,  by każdy szczęście miał..      

Komentarze: 4  |  Odsłony: 1464

Strony: 2